Biserica fortificată Sânpetru

Biserica fortificată Sânpetru

Biserică fortificată


Program

Închis
Vezi programul

Address

Sânpetru 507190, Romania

Despre

Biserica din Sânpetru a fost construită în 1794 în locul unei bazilici medievale din sec. al XIV-lea, care a fost demolată după ce turnul se dărâmase în prealabil de două ori. 
Noua construcție neoclasică are, contrar canoanelor, corul în partea de vest. În 1817 i se adaugă un turn de apărare. Interiorul este amenajat în întregime în stil neoclasic, de la orgă și stâlpi puțin decoraţi până la altarul cu coloane din cor. 
Din zidul triplu de apărare de sec. XV s-au păstrat doar ruine ale celor două fortificații exterioare, zidul interior însă fiind conservat în întregime, cu cele cinci turnuri de apărare şi bastioane şi la interior cu cămările construite pe două niveluri. În partea de sud a ansamblului au fost ridicate ulterior vechea şcoală şi vechea primărie. 
Pereții capelei prereformă construite în sec. al XIII-lea în partea de nord a ansamblului sunt decoraţi cu picturi murale valoroase realizate în jurul anului 1400. Capela este fortificată două secole mai târziu prin construirea a două niveluri, căpătând aspectul de turn pe care îl are și astăzi.
RO
Biserica Evanghelică Fortificată din Sânpetru, situată în județul Brașov, a trecut printr-un proces de reabilitare în perioada 4 februarie 2020 - 17 noiembrie 2023, datorită implementării unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este 2.994.610,27 din care valoare toatală eligibilă este 2.722.044,71, din care 2.267.463,25 lei contribuție UE (FEDR), 400.140,57 lei contribuție națională.
Obiectul general al proiectului este valorificarea pe termen lung, pe plan social, cultural și economic al Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Sânpetru prin reabilitarea structurală și arhitecturală a ansamblului și introducerea acestuia în circuitul turistic, biserica fiind monument istoric de valoare națională.
Obiectivele specifice:
  • Conservarea și valorificarea Ansamblului Bisericii Evangelice Fortificate din Sânpetru, parte a patrimoniului cultural național;
  • Creșterea numărului anual de vizitatori (turiști) care vizitează Ansamblul Bisericii Evangelice din Sânpetru cu cel puțin 6%
  • Promovarea și valorificarea obiectivului de patrimoniu prin activități de marketing, concomitent cu reintroducerea întregului ansamblu în circuitul turistic.
Prin implementarea proiectului au fost realizate lucrări de reparații, conservare și integrare în circuitul turistic a întregului ansamblu al Bisericii Evanghelice Fortificate din Sânpetru. Lucrările au inclus reabilitarea fundațiilor, curățarea și refacerea rosturilor, refacerea legăturilor elementelor dislocate, eliminarea drenului perimetral, precum și conservarea diafragmelor portante și a bolții de la capelă. De asemenea, s-au efectuat consolidări la planșeele bisericii, completări la turnuri și reabilitarea scărilor, toate contribuind la îmbunătățirea rezistenței, stabilității, siguranței în exploatare și durabilității ansamblului. Proiectul a inclus, de asemenea, rezolvarea aspectelor nestructurale și a finisajelor, atât la clădirea bisericii, cât și la capelă și zidul de incintă. Astfel, Biserica Evanghelică Fortificată din Sânpetru renaște în toată splendoarea sa istorică, pregătită să ofere o experiență autentică vizitatorilor interesați de patrimoniul cultural și arhitectural al regiunii.
ENG
The Fortified Evangelical Church of Sânpetru, located in Brașov County, underwent a rehabilitation process from 4 rd of February 2020, to 17th of November 2023, thanks to the implementation of a project funded through the Regional Operational Program 2014-2020. The total value of the project is 2,994,610.27, of which the total eligible value is 2,722,044.71, with a contribution of 2,267,463.25 lei from the EU (European Regional Development Fund) and 400,140.57 lei from national contributions.
The general objective of the project is the long-term social, cultural, and economic enhancement of the Fortified Evangelical Church Ensemble in Sânpetru through the structural and architectural rehabilitation of the ensemble, integrating it into the tourist circuit. The church is a historical monument of national value.
Specific objectives:
·         Conservation and valorization of the Fortified Evangelical Church Ensemble in Sânpetru, part of the national cultural heritage.
·         Increasing the annual number of visitors (tourists) visiting the Evangelical Church Ensemble in Sânpetru by at least 6%.
·         Promotion and valorization of the heritage objective through marketing activities, concurrently with the reintegration of the entire ensemble into the tourist circuit.
The project implementation involved repairs, conservation, and integration into the tourist circuit of the entire ensemble of the Fortified Evangelical Church in Sânpetru. The work included the rehabilitation of foundations, cleaning and rebuilding of joints, reconstruction of displaced elements, removal of the perimeter drains, as well as the conservation of supporting diaphragms and the vault of the chapel. Consolidation works were also carried out on the church's floors, additions to the towers, and the rehabilitation of stairs, all contributing to improving the resistance, stability, safety in use, and durability of the ensemble. The project also addressed non-structural aspects and finishes, both in the church building and the chapel and enclosure wall. Thus, the Fortified Evangelical Church of Sânpetru is reborn in all its historical splendor, ready to offer an authentic experience to visitors interested in the cultural and architectural heritage of the region.

Contact: 
Oficiul Parohial Sânpetru, tel.: 0040268360550 
Biserica fortificată, tel: 0040268250778 
e-mail: petersberg@evang.ro 
www.petersberg.sitew.org
Program de vizitare: 
marți-sâmbătă, orele 11:00-17:00 
duminică, începând cu ora 12:00 
luni închis 
Slujbă în fiecare duminică la ora 11:00
Sursă text și foto: http://kirchenburgen.org/

Photo Gallery

Alte sugestii

Parohia Evanghelică C.A. Sânpetru

Biserică fortificată

Biserica fortificată din Cincșor

Biserică fortificată

Biserica evanghelică fortificată Feldioara

Biserică fortificată / Obiectiv turistic - Feldioara

Biserica fortificată Roadeș

Biserică fortificată

Biserica evanghelică fortificată Bunești

Biserică fortificată