Rezervaţia Ruşcuţa de primăvară - Dealul Lempeş

Rezervaţia Ruşcuţa de primăvară - Dealul Lempeş

Arie naturală protejată


Address

Sânpetru, Romania

Despre

Complexul Dealul Lempeș se încadrează în categoria rezervațiilor botanice. Acest complex constituie o componentă tipică a mediului natural original din Depresiunea Brașovului și are o valoare științifică de necontestat.

Rezervația se găsește pe teritoriul administrativ al comunelor Hărman și Sânpetru, fiind amplasată pe Dealul Lempeș, cunoscut și sub numele de Dealul Cetății.

Suprafața rezervației este de 274,5 ha. A fost înscrisă în lista zonelor naturale protejate, de interes național, sub numele Dealul Cetății - Lempeș.

Condițiile climatice sunt cele specifice depresiunilor, cu ierni geroase (media lunii ianuarie sub - 5 gr. C) și veri călduroase (peste 23 gr. C), atenuate oarecum de altitudinea mai ridicată a dealului.

Solurile predominante sunt cele brune-podzolite, mai groase în partea inferioară a versantului sudic și sud-estic.

Vegetația reprezintă, prin asociațiile xerofile formate în postglaciar, acea componentă a mediului pentru care această arie a fost declarată rezervație naturală botanică.

Arboretul este bine dezvoltat pe toți versanții și este format din păducel, salbă moale, salbă râioasă, sânger, corn, lemn câinesc, alun etc.

Fauna este diversă, cuprinde și exemplare ocrotite de șorecar comun, acvilă pitică și cerb.

Surse text și foto-video: http://www.brasovtourism.eu/; http://romaniasalbatica.ro/; https://www.youtube.com/Romania Montană

Photo Gallery

Video

Alte sugestii

4875

Arie naturală protejată

Parcul Natural Bucegi

Arie naturală protejată

Parcul Național Piatra Craiului

Arie naturală protejată / Obiectiv turistic - Zărnești

Leaota

Arie naturală protejată

Munții Bodoc-Baraolt

Arie naturală protejată