Piemontul Făgăraș

Piemontul Făgăraș

Arie naturală protejată


Address

Făgăraș Mountains, Romania

Despre

Dintre ariile naturale de protecție a păsărilor desemnate la noi în țară, Piemontul
Făgăraș se află printre cele mai importante, atât ca suprafață, cât și ca număr
de specii ocrotite (25 de specii) și condiții naturale oferite.

Acesta se întinde pe suprafața Depresiunii Făgărașului, în perimetrul administrativ al județelor Brașov și Sibiu, pe latura nordică a Munților Făgăraș.

Fiind amplasat atât în regiunea alpină, cât și în cea continentală, relieful dominant este cel de deal și de munte. Habitatele specifice sunt variate, cuprinzând pășuni și fânețe, păduri de foioase și de conifere, terenuri arabile, vii și livezi. La nivelul întregii regiuni, flora este bine reprezentată, fiind înregistrate peste 900 de specii de plante, iar diversitatea floristică este evidentă mai ales în fânețele umede (aprox. 450 de specii).

Zona de la poalele versantului nordic al Munților Făgăraș oferă o combinație optimă a habitatelor pentru multe specii de păsări importante pe plan mondial, cum ar fi: acvila țipătoare mică, cristelul de câmp, foarte multe specii de ciocănitori, șoimul călător, cocoşul de munte, barza neagră etc.

Pentru ocrotirea pe termen lung a acestor specii este foarte importantă conservarea habitatelor în care păsările își construiesc cuibul, își cresc puii și se hrănesc.

Sursă text și foto: http://romaniasalbatica.ro/

Photo Gallery

Alte sugestii

4875

Arie naturală protejată

Parcul Natural Bucegi

Arie naturală protejată

Parcul Național Piatra Craiului

Arie naturală protejată / Obiectiv turistic - Zărnești

Leaota

Arie naturală protejată

Munții Bodoc-Baraolt

Arie naturală protejată