Podișul Hârtibaciului

Podișul Hârtibaciului

Arie naturală protejată


Address

Transylvanian Basin, Cristești 547185, Romania

Despre

Podișul Hârtibaciului este a doua arie protejată ca mărime din România,
după Rezervația Biosferei Delta Dunării. Este situat în centrul țării, în sudul
Transilvaniei, și este delimitat la nord de râul Târnava Mare, iar în sud de râul
Olt.

Podișul constituie o zonă cu peisaj mozaicat în care modul de gospodărire
al terenurilor și al resurselor naturale a generat condiții favorabile pentru
numeroase specii de păsări de interes comunitar și național.

Unele dintre cele mai importante specii de păsări care trăiesc aici sunt: cristelul
de câmp, huhurezul mare, ghionoaia sură, ciocârlia de pădure, sfrânciocul
roșiatic.

În această zonă cuibărește cea mai însemnată populație de acvilă
țipătoare mică și de viespar din România, densitatea cea mai ridicată fiind
atinsă la sud de Valea Hârtibaciului.

Sursă text și foto: http://romaniasalbatica.ro/

Photo Gallery

Alte sugestii

4875

Arie naturală protejată

Parcul Natural Bucegi

Arie naturală protejată

Parcul Național Piatra Craiului

Arie naturală protejată / Obiectiv turistic - Zărnești

Leaota

Arie naturală protejată

Munții Bodoc-Baraolt

Arie naturală protejată